Sklep internetowy

tel.: +48 18 448 9215

e-mail: sklep@wjsstore.com

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 17:00

Dział reklamacji

tel.: +48 18 44 892 24

e-mail: reklamacje@wojas.pl

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 - 16.00

Siedziba spółki

WOJAS S.A.

ul. Szewska 8

34-400 Nowy Targ

e-mail: wojas@wojas.pl

NIP: 735- 26-91-202

KRS: 0000276622

BDO: 000012718

Salony partnerskie

Chcesz się skontaktować bezpośrednio z jednym z salonów Wojas? Przejdź do wyszukiwarki salonów i znajdź kontakt do wybranego sklepu.

Rezygnacja z informacji marketingowych

Chcesz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych drogą mailową lub telefoniczną? Napisz na adres iod@wojas.pl

Wojas Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. Szewskiej 8 34-400 Nowy Targ wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem 0000276622, REGON: 120415969, NIP: 735-26-91-202, o kapitale zakładowym w wysokości 12 676 658 PLN pokrytym w pełnej wysokości.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojas S.A. z siedzibą w 34-400 Nowy Targ, przy ul. Szewskiej 8. Dane kontaktowe e-mail: wojas@wojas.pl, tel. 18 2614220. Z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się za pośrednictwem: poczty elektronicznej iod@wojas.pl. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu opracowania odpowiedzi na zadane pytania i prowadzenia korespondencji – art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty prowadzące obsługę infrastruktury informatycznej. Pani/Pana dane osobowe nie są transferowane do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi i prowadzenia korespondencji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące po jej zakończeniu. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ja również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych opierałoby się na zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi przesłanie zapytania. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.