Zarejestruj się podając swoje dane

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WOJAS Spółkę Akcyjną z siedzibą przy ul. Ludźmierskiej 29 w Nowym Targu (34-400), kontakt: sklep@wjsstore.com („Administrator”). Kontakt z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w WOJAS S.A. możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wjsstore.com. Administrator przetwarza dane osobowe Kupującego w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną – w tym dostarczania newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz profilowania pod kątem marketingowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Odbiorcami danych osobowych Kupującego mogą być: przewoźnicy lub ich pośrednicy realizujący dostarczenie przesyłek, podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych lub za pośrednictwem kart płatniczych, dostawcy IT, usługodawcy w obszarze działań marketingowych i analitycznych. Pani/Pana dane osobowe nie są transferowane do państw trzecich. Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe dla celu marketingowego będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a dla celu profilowania – do momentu wyrażenia sprzeciwu. W pozostałym zakresie dane osobowe będą przechowywane do zakończenia umowy o świadczenie usług/umowy sprzedaży ze Sprzedawcą oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (rozliczenia, przedawnienia roszczeń). Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych opierałoby się na zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy oraz korzystanie ze Sklepu Internetowego wjsstore.com. rozwiń...

*- obowiązkowe

Masz już konto? Zaloguj się